Daily Archives: 2014 12. 07.

Jóban rosszban?

Amikor két ember házasságot köt, fogadalmat tesznek: “Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője (segítőtársa) leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen.” Gyermekvédő munkám során több olyan anyukával …

Read more